in2 6a4b1

in1 c1231

1s 8bd14

DSC 28923333 bb830

Ujęcia naszych wód mineralnych znajdują się w gminie Krynica - Zdrój i Muszyna na terenie chronionej strefy Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten jest czystym ekologicznie kompleksem leśnym wolnym od działalności gospodarczej człowieka. Popradzki Park Krajobrazowy jest bogaty w złoża wód mineralnych i leczniczych, z których czerpana jest woda "Skarb Zycia Muszyna", "Perła Krynicy" i "Jordanka Zdrój".

ZPHU INEX Sp z o.o. wydobywa wodę z terenów objętych programem NATURA 2000 – Specjalne obszary ochrony siedlisk.

 

inex ff6ab